OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σχεδόν κάθε χρόνο το σχολείο μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης υλοποιεί δενδροφύτευση για τον καλλωπισμό της αυλής του σχολείου.

Tags: