Προεδρείο 2015 – 2016

 

α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
1. Πρόεδρος Κατσανίδης Πρόδρομος
2. Αντιπρόεδρος Μηνασίδη Ελένη
3. Γενικός γραμματέας Παπαδοπούλου Σωτηρία
4. Ειδική γραμματέας Καρασαρίδου Δήμητρα
5. Ταμίας Μπαλτζίδου Μαρία
6. Μέλη Κουτσού Αναστασία
7. Μέλη Παπαχρήστου Αγγελική