Υλικό πάνω στο οποίο εργαστήκαμε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στην Τενερίφη:

docx
Peer Coaching or Collegial Coaching or Collegial Consultation docx
Crocodile River docx
Etiquette rules docx
In common… docx
PETER’S FEARS
Poetry Slam docx
Prince-Princess-Dragon docx
The island docx
Tolerance docx
Warming up (photo position) docx
warmingupIDEAS docx
World Cafe Method docx