Μήνυμα Διευθυντή

Ο στόχος του σχολείου μας είναι διττός (διπλός): Να διαμορφώσουν οι μαθητές μας πολυδιάστατη προσωπικότητα με ποικίλα ενδιαφέροντα και ανθρωπιστικό ήθος. Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι επίσης δύο: η προσφορά ποικίλων […]

continue reading »