Αγαπητοί γονείς

Σας υπενθυμίζω ότι η τήρηση  του ΦΕΚ 1825/05-05-2021 με τίτλο,

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι υποχρεωτική.

                                                                 Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Κρύας Βρύσης.