Από τη Διεύθυνση του σχολείου θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς-κηδεμόνες

και τους μαθητές/τριες ότι η έναρξη των δια ζώσης μαθημάτων ξεκινάει τη Δευτέρα 18
Μαΐου 2020 με ώρα προσέλευσης 08:00 π.μ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, θα
γίνεται με το μισό αριθμό  μαθητών κάθε τμήματος .

Η προσέλευση σας στο σχολείο  θα  γίνεται μόνο  κατά τις ήμερες που σας έχουν οριστεί  μέσω μηνύματος στο κινητό σας.

 Το πρόγραμμα της εβδομάδας θα μοιραστεί σε έντυπη μορφή τη Δευτέρα  για όσους θα προσέλθουν τη Δευτέρα και την Τρίτη για όσους θα προσέλθουν την Τρίτη ως πρώτη μέρα των μαθημάτων τους.

Tags: