Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 201_  ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 201_

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις ../../201_

Όποιος μαθητής χρειαστεί βοήθεια για επίλυση αποριών να απευθυνθεί στους αντίστοιχους καθηγητές από την 1η Σεπτεμβρίου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :Α ΤΑΞΗΣ
Ωρα έναρξης 8.05 π.μ.

Ημερ/νια

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

8.05-10.00

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

10.00-12.00

Ημερ/νια

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

8.05-10.00

Μαθημα

Μάθημα

10.00-12.00

Ημερ/νια

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

8.05-10.00

10.00-12.00

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ
Ωρα έναρξης 8.05 π.μ.

Δευτέρα

Τρίτη _/9

Τετάρτη _/9

Πέμπτη _/9

Παρασκευή _/9

8.05-10.00

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

10.00-12.00

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Δευτέρα _/9

Τρίτη _/9

Τετάρτη _/9

Πέμπτη _/9

Παρασκευή _/9

8.05-10.00

Μάθημα

Μάθημα

10.00-12.00

Μάθημα

Μάθημα

Δευτέρα _/9

Τρίτη _/9

Τετάρτη _/9

Πέμπτη _9

Παρασκευή _/9

8.05-10.00

10.00-12.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ
Ωρα έναρξης 8.05 π.μ.

Δευτέρα _/9

Τρίτη _/9

Τετάρτη _/9

Πέμπτη _/9

Παρασκευή _/9

8.05-10.00

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

10.00-12.00

Μάθημα

Μάθημα

Μάθημα

Δευτέρα _/9

Τρίτη _/9

Τετάρτη _/9

Πέμπτη _/9

Παρασκευή _/9

8.05-10.00

Μάθημα

Μάθημα

10.00-12.00

Μάθημα

Μάθημα

Δευτέρα _/9

Τρίτη _/9

Τετάρτη _/9

Πέμπτη _/9

Παρασκευή _/9

8.05-10.00

10.00-12.00