Ιστορικά στοιχεία

historical_3

Η ιστορία του σχολείου μας είναι άρρηκτα  συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας.
Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε όλα τα  ιστορικά στοιχεία του τόπου μας και του  σχολείου μας.

Η ιστορία του σχολείου μας

Η ιστορία του τόπου μας

Λουδίας Ποταμός και Λίμνη των Γιαννιτσών

Ο Μακεδονικός αγώνας στη Λίμνη των Γιαννιτσών

 

Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων του σχολείου μας και της περιοχής μας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο πρόγραμμα «Click…στην ιστορία».:

http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=11929426 ime_footer