Οδηγίες εγγραφής των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων γίνεται μέσω Διαδικτύου από τον κηδεμόνα τους.

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου https://register.sch.gr/students/.

Για να δείτε τις οδηγίες αναλυτικά πατήστε στο έγγραφο οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την εγγραφή τους οι  μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων για την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ  εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα  e-me ή e-class ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.

 
 
 

About the author

More posts by