Από την Τετάρτη 08/04/2020 οι  μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις που θα διοργανώνουν οι καθηγητές τους με την πλατφόρμα Webex meetings,  με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται στον Οδηγό Μαθητή για σύνδεση σε Webexmmetings. και όσοι μαθητές δεν διαθέτουν υπολογιστή, tablet, κινητό τότε μπορούν να συνδεθούν από σταθερό τηλ. ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες

Διαβάστε πρώτα με προσοχή τις οδηγίες και διαλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων θα ανεβαίνει στο site του σχολείου.

Tags: