Το ενημερωτικό υλικό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με α) το Covid-19 και τα

συμπτώματα της νόσου, β) τους τρόπους μετάδοσης, γ) τα μέτρα αυτοπροστασίας και
προστασίας τρίτων και δ) τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν σε περίπτωση που
εμφανιστούν κρούσματα της νόσου στο σχολείο.

Παρακαλούμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

 

Tags: