Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας  της σχολικής μονάδας του 1ου Γυμνασίου Κρύας Βρύσης,  τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ПРОГРАММА