Το   Γυμνάσιο μας  κατά το σχολικό έτος 2019- 2020  απέστειλε τρόφιμα, χαρτικά, αναλώσιμα είδη, είδη προσωπικής υγιεινής   και προϊόντα καθαριότητας και τα διένειμε στη “Κιβωτό του Κόσμου”, στο Διμήνι Βόλου.