Στο πρόγραμμα φαίνονται τα μαθήματά σας στην Σύγχρονη (WEBEX) διδασκαλία.  Για να τα παρακολουθήσετε επιλέγετε τον σύνδεσμο του κάθε καθηγητή που σας έχει αποσταλεί στα emails των γονέων  σας.  Την ώρα που λέει το Πρόγραμμα (και λίγο νωρίτερα). Αν σε κάποιο κελί δείτε τη λέξη σύγχρονη σημαίνει πως εκείνη τη μέρα ο εκπαιδευτικός ανεβάζει καινούριο υλικό στο μάθημα του. Σε όποιους εκπαιδευτικούς βλέπετε στα κελιά τους συνεχώς τη λέξη ασύγχρονη σημαίνει πως κάνουν μόνο ασύγχρονη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για την σύνδεση θα χρειαστείτε ακουστικά μικρόφωνο ή handsfree. Αν συνδεθείτε από Κινητό ίσως σας ζητηθεί να κατεβάσετε την εφαρμογή

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε τον παρακάτω  σύνδεσμο:

Πρόγραμμα εβδομάδας από 11/05/2020 έως 15/05/2020

ή επιλέξτε την παρακάτω εικόνα

πρόγραμμα από 11-05-2020 εως 15-05-2020