Στο πρόγραμμα φαίνονται τα μαθήματά σας στην Σύγχρονη (WEBEX) διδασκαλία. Για να τα παρακολουθήσετε επιλέγετε τον σύνδεσμο του κάθε καθηγητή που σας έχει αποσταλεί στα emails των γονέων  σας  την ώρα που λέει το Πρόγραμμα (και λίγο νωρίτερα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για την σύνδεση θα χρειαστείτε ακουστικά μικρόφωνο ή handsfree. Αν συνδεθείτε από Κινητό ίσως σας ζητηθεί να κατεβάσετε την εφαρμογή

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε τον παρακάτω  σύνδεσμο

Πρόγραμμα 

ή επιλέξτε την παρακάτω εικόνα

Πρόγραμμμα_27_04_2020 έως 30_04_2020

 

Η ασύγχρονη διδασκαλία μέσα από τις πλατφόρμες e-me και e-class συνεχίζονται κανονικά και παράλληλα με τη σύγχρονη.