Πρόσκληση κατάθεση οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα:Erasmus

Δείτε το επίσημο έγγραφο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

continue reading »